Polityka prywatności

Zwracając się do nas z prośba o przesłanie oferty lub podejmując współprace handlową, udostępniliście nam swoje dane osobowe. W związku z tym informujemy Państwa w jaki sposób będziemy je przetwarzali.

Dane Administratora:
ZPH CERAMEX Alina Cugier z siedzibą w Wilkowie Polskim, ul. Kościańska 5, 64-050 Wilkowo Polskie, tel: 61 44 34 239, email: ceramex@wp.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i współpracy biznesowej, w tym marketingowej , dotyczącej w szczególności:
1. przygotowania i przekazania oferty handlowej i marketingowej, realizacji zamówień i przeprowadzenia transakcji handlowych i ich monitorowanie, dostarczanie klientom aktualnych informacji o zmianach w ofercie lub warunkach współpracy (na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO)
2. wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
3 . w celu analitycznym, tj, lepszego doboru produktów lub usług do potrzeb klientów, oraz optymalizacji procesów obsługi, oceny naszych działań rynkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
4. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych
We wskazanych celach będziemy przetwarzać następujące kategorie Danych Osobowych:
a) dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, nazwa, adres siedziby i placówek handlowych, NIP
b) dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.

Przekazywanie danych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane urzędom państwowym działającym na podstawie prawa. Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom i osobom współpracującym z Administratorem w ramach prowadzenia działalności gospodarczej: biuro rachunkowe, banki, firmy kurierskie, inni podwykonawcy działający na zlecenie administratora.

Okres przetwarzania Danych
Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, lub przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami rozliczeniowo podatkowymi)
Swoje prawa możecie Państwo realizować poprzez zgłoszenie żądania na wskazany adres mailowy. W przypadku zgłoszenia dołożymy należytych starań, aby możliwie szybko rozpoznać żądanie. Nie zawsze jednak żądanie możliwe jest do zrealizowania. Na przykład prawo do usunięcia danych nie może zostać zrealizowane, jeżeli jesteśmy zobowiązani przechowywać dane na podstawie przepisu prawa.

Inne informacje:
W zakresie ww. celów podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania oferty i podjęcia współpracy. W przypadku pytań, uwag czy wątpliwości prosimy o kontakt
mailowy: ceramex@wp.pl, lub telefoniczny: 609694949